WordPress.org

Sunda

The Sundanese translation of WordPress is inactive

Download the English version instead.

If you’re interested in translating WordPress to Sundanese, join the Polyglots team and find out how.

Wilujeng Sumping

WordPress téh mangrupi platforma pamedal semantis pribadi anu jembar tur linuhung, anu nyimpen perhatosan kana kamonésan, kabakuan wéb, kalih kamangpaatan. WordPress miwatek haratis sakaligus mibanda ajén anu heunteu aya papadana.

Cindekna, WordPress nyaéta anu diperyogikeun anjeun nalika anjeun seja midamel padamelan ngeblog, moal ngahésékeun.

Nembé ngamimitian ngeblog? Sumangga tepangan panglawungan rojongan WordPress basa Indonésia.

Pituduh Nginstal

  • Bahékeun (unzip) gémbolan WordPress Sunda nu meunang ngundeur. Hasilna baris ngajirim map wordpress kalawan map-map anak sarta berkas-berkas di jerona.
  • Ciptakeun databés pikeun WordPress dina juruladén wéb anjeun sarta pamaké MySQL anu mibanda wewenang aksés jeung ngalakukeun parobahan kana éta databés.
  • Buka berkas wp-config-sample.php maké pangropéa téksu, laju eusian ku inpormasi sambungan databés anjeun.
  • Teundeun éta berkas jadi wp-config.php.
  • Unggahkeun kabéh berkas kalawan teu ngilukeun map indungna (wordpress) kana juruladén wéb anjeun; bisa kana diréktori akar domaina atawa kana subdiréktori nu husus dijieun ku anjeun.
  • Buka alamat http://"ngarandomain"/wp-admin/install.php maké panyaba internét mun anjeun ngunggahkeun berkasna kana diréktori akar domain, atawa http://"ngarandomain/diréktorihusus"/wp-admin/install.php mun anjeun ngunggahkeuna kana subdiréktori nu husus dijieun ku anjeun.
  • Tuturkeun skrip instalan satuluyna nu baris ngajugjugkeun anjeun ka kaca asup log. Kahadé catetkeun sandikecap nu husus dibikeun ka anjeun dina ieu prosés instalasi. Leuwih Jembar »

Blog

WordPress 3.0 Thelonious

Najan leuir naker, WordPress versi 3.0 basa Sunda bisa dirilis (core-na dirilis Juni 2010). Kiwari, anjeun bisa otomatis ngaronjatkeun kana ieu versi ngaliwatan pidangan Pakakas => Ronjatkeun, atawa klik link tuduh jalan dina papan uar kasadiaan anu aya di luhur layar. Anjeun oge bisa ngunduh gembolanana pikeun dipasang manual, utamana pikeun anu masang mimiti atawa […]

WordPress, Pinunjul Kahiji Overall Best Open Source CMS

Kacida matak reueusna, taun 2009 ieu WordPress meunang pangajén kahiji dina widang Overall Best Open Source CMS ti Open Source CMS Award. Lain panghargaan samanéa! Open Source CMS Award anu maneuh diayakeun unggal taun, kiwari narima leuwih ti 12.000 nominasi tur diiluan ku leuwih ti 23.000 pangajén (pamilon sora).

WordPress 2.8.6

Vérsi 2.8.6 ménerkeun dua pasualan kaamanan anu bisa diéksploitasi ku pamaké kadaftar anu keur asup log tur inyana mibanda wewenang pikeun ngirim tulisan. Lamun anjeun ngarasa cangcaya kana kajujuran panulis-panulis blog anjeun, ngaronjatkeun kana vérsi 2.8.6 kacida diperedihna.

WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan

Pada maphum, bulan-bulan katompérnakeun ieu, kuring saparakanca keur soson-soson migawé rarangkén-rarangkén anyar pikeun vérsi 2.9, sarta satékah polah keur nyieun tarékah sangkan WordPress salawasna mibanda kaamanan anu leuwih tohaga. Dina ieu proses, aya sawatara parobahan kaamanan penting anu geus kapigawé tur nurutkeun kuring saréréa kacida hadéna saupama dicumponkeun kana dahan vérsi 2.8. Kiwarian penting dina […]

WordPress 2.8.2

WordPress 2.8.2 ngalereskeun vulnerabilitas XSS (babari kakeunaan panyakit -naon ongkoh basa Sundana?). URL juru kintun pairan henteu leres-leres walagri nalika dipintonkeun dina kaca admin. Ieu hal tiasa nerekab, éh, maksad téh népaan, geusan nungtun Sadérék ngajak kaluar tina kaca admin kana situs sanés. Sumangga unjal vérsi 2.8.2 atanapi ronjatkeun otomatis ngalangkungan pidangan Pakakas dina kaca […]