Ngeunaan

WordPress dimitian ti taun 2003 kalawan saeutik kodé pikeun ningkatkeun citra tataaksara catetan harian loka. Harita mah jumlah pamakéna masih bisa diitung ku ramo. Ti mangsa éta, WordPress laju mekar jadi pakakas ngeblog panggedéna sadunya, digunakeun ku ratusan rébu situs sarta diilikan ku puluhan juta jalma unggal poéna.

Sakur nu kapanggih di WordPress, ti mimiti dokuméntasi tug tepika kodéna sorangan diciptakeun ku sarta pikeun riungan. WordPress mangrupa proyék Open Source, dina harti di jerona aya ratusan urang ti sakuliah dunya nu nyanghareupanana. (Lain saukur platporma komérsial.) Ieu ogé ngandung harti yén anjeun bébas geusan ngagunakeunana pikeun tujuan naon baé bari teu perlu ngaluarkeun béaya keur mayar lisénsina.

Dina ieu situs anjeun bisa ngundeur sarta manggihan catetan ngeunaan gémbolan WordPress basa Sunda. Ieu téh mangrupa WordPress pérsi tarjamahan lokal basa Sunda (Sundanese) tina WordPress nu bakuna maké basa Inggris Amérika (U.S. English). Pikeun ngagunakeuna, anjeun merlukeun hosta wéb nu tinemu sarat minimal sarta sawatara waktu keur ngoprékna.

WordPress téh bisa tur bébas diulinkeun kuma kahayang sarta bisa digunakeun pikeun ampir sakur tujuan. Lianti ieu, ogé aya ladénan nu disebut WordPress.com nu bisa anjeun mangpaatkeun pikeun ngamimitian ngeblog tanpa béaya. Tangtu aya héngkérna jeung kurang pléksibel saupama dibandingkeun jeung WordPress nu diundeur sarta diinstalkeun ku anjeun sorangan.

Keur saayeunaeun, WordPress Sunda geus ngarilis pérsi WordPress ti mimiti 2.5 tur baris sacara maneuh milu ngiwarikeun pérsi-pérsi satuluyna sakumaha nu taya kendat-kendatna dironjatkeun ku para pamekar ti riungan. Anjeun bisa mariksa tur ngecék sakur kiwarianana di raramat subpérsi.

Kiwari, WordPress Sunda mémang tacan mibanda panglawungan rojongan lokal resmi anu aya pakuat-pakaitna jeung ieu situs atawa jeung panglawungan rojongan indungna. Dokuméntasina ogé masih cawérang, mun moal disebut euweuh. Keur saheulaanan, atawa boa keur satuluyna, sakur pasualan jeung tarékah pamekarana digunemcaturkeun di Forum WordPress Indonesia anu diluluguan ku Huda Toriq. Tapi, mun nurutkeun anjeun ayana panglawungan husus pikeun pamaké katut pamékar WordPress Sunda diperlukeun, kuring aya waktu keur ngararancangna. Lebah dieu perlu kamandang ti anjeun.

Mun anjeun boga karep milu riungan geusan ilu biung mekarkeun WordPress kalawan suka ati tanpa pambrih, lawang salawasna ngablag keur anjeun. Husus keur pamekaran WordPress Sunda, anjeun bisa ngahubungan kuring iraha baé. Tujuan urang teu muluk-muluk: lain ukur ngawanohkeun Sunda ka WordPress atawa ngawanohkeun WordPress ka urang Sunda, tapi, nu utama mah, nyundakeun dunya loka ngaliwatan WordPress. Naha bisa?