WordPress 3.0 Thelonious

Najan leuir naker, WordPress versi 3.0 basa Sunda bisa dirilis (core-na dirilis Juni 2010). Kiwari, anjeun bisa otomatis ngaronjatkeun kana ieu versi ngaliwatan pidangan Pakakas => Ronjatkeun, atawa klik link tuduh jalan dina papan uar kasadiaan anu aya di luhur layar. Anjeun oge bisa ngunduh gembolanana pikeun dipasang manual, utamana pikeun anu masang mimiti atawa anu ngaronjatkeun tina versi samemeh 2.7.

Fitur utama anu aya dina ieu versi di antarana:

  • Tema baku anyar, Twenty Ten, anu nyartakeun rarangken-rarangken latar kustom, header kustom, panumbu kustom, pidangan kustom, jsb.
  • Merge MU reujeung WordPress, utamana ditujukeun pikeun para pamekar sarta admin raramat, anu ngamungkinkeun ngadegkeun sababaraha blog atawa situs dina hiji instalasi WordPress.
  • Interpes anu leuwih hampang.
  • Pitulung kontekstual, bisa dibuka ngaliwatan tab Pitulung anu aya di luhur unggal layar admin, mieusi dadaran singget, pituduh, link-link dokumentasi, luyu jeung layar anu disinghareupan, geusan ngabantu dina pamakean WordPress.
  • 1.217 bug dibenerkeun sarta fitur-fiturna ditingkatkeun.
  • Kamampuh ronjatan masal, anu ngamungkinkeun ngiwarikeun sababara plugin sakali klik.

Lengkepna, bisa diilo di kaca kodek.

https://videopress.com/v/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21

WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan

Pada maphum, bulan-bulan katompérnakeun ieu, kuring saparakanca keur soson-soson migawé rarangkén-rarangkén anyar pikeun vérsi 2.9, sarta satékah polah keur nyieun tarékah sangkan WordPress salawasna mibanda kaamanan anu leuwih tohaga. Dina ieu proses, aya sawatara parobahan kaamanan penting anu geus kapigawé tur nurutkeun kuring saréréa kacida hadéna saupama dicumponkeun kana dahan vérsi 2.8.

Kiwarian penting dina ieu vérsi nyaéta:

  • Ngabebenah serangan Trackback Denial-of-Service anu dina waktu-waktu ieu mindeng katohyan.
  • Miceun aréa dina kodé, kodé php dina variabel dibebenah deui.
  • Mutihkeun kamampuh pangunggah berkas pikeun sakabéh pamaké, kaasup pikeun Admin.
  • Ngécagkeun atawa mangsiunkeun dua pangimpor data Tag tina plugin heubeul.

Kuring saparakanca nyarankeun sangkan sakur situs dikiwarikeun kana ieu vérsi geusan mastikeun jaminan kaamanan anu leuwih hadé.

Bisi aya kahariwang situs anjeun geus katépaan ku serangan-serangan anu kiwari keur maceuh-maceuhna nyaliara, tur anjeun aya maksud geusan meresihan tapak-tapakna, kuring nyarankeun sangkan anjeun ngagunakeun Panyungsi Eksploitasi WordPress. Ieu plugin baris ngaroris tur maluruh sakur perkara anu nyurigakeun dina berkas-berkas situs jeung tabel-tabel tulisan sarta pairan databés anjeun. Ieu plugin ogé mariksa ngaran-ngaran berkas plugin boh bisi aya anu teu ilahar, sabangsaning cakcak bodas jeung taleus ateul.

Mamanawian aya maksad ngilo plugin anu kasebat, sumangga tuturkeun ieu panuduh jalan, jung!

WordPress 2.8.2

WordPress 2.8.2 ngalereskeun vulnerabilitas XSS (babari kakeunaan panyakit -naon ongkoh basa Sundana?). URL juru kintun pairan henteu leres-leres walagri nalika dipintonkeun dina kaca admin. Ieu hal tiasa nerekab, éh, maksad téh népaan, geusan nungtun Sadérék ngajak kaluar tina kaca admin kana situs sanés. Sumangga unjal vérsi 2.8.2 atanapi ronjatkeun otomatis ngalangkungan pidangan Pakakas dina kaca admin WordPress Sadérék!

WordPress 2.8.1

WordPress 2.8.1 ngabebenah loba hama sarta mageuhan tulak kaamanan pikeun kaca admin plugin. Talatah ti Core Serurity Technologies yén kaca admin anu ditambahkeun ku sawatara plugin téh bisa ditoong ku pamaké deungeun anu ngalantarankeun informasina bisa dirogahala. Mémang henteu sakumna plugin kakeunaan ku ieu panyakit. Pon kitu, pikeun kapentingan kaamanan, kuring saparakanca nyarankeun sangkan anjeun ngaronjatkeun kana 2.8.1.

Sakumna parobahan atawa ronjatan dina ieu vérsi bisa diilo di track WordPress.org.

WordPress 2.8

“WordPress 2.8 parantos sayogi! Sumangga kiwarikeun ayeuna.” Upami Sadérék nangenan éta pesen singget di luhur kaca admin WordPress Sadérék, sok padahal Sadérék parantos ngaronjatkeun kalayan otomatis tina vérsi sateuacanna, hartosna Sadérék ngaronjatkeunnana sasarengan reujeung waktosna rilisan awal ieu vérsi. Éta pesen baris ilang saupami Sadérék ngaronjatkeun ulang sacara otomatis nganggo beundeulan rilisan anu ayeuna. Ieu vérsi lokal mémang ngahaja dibeundeul deui lantaran aya sakedik kahéngkéran dina sistem raramat lokal. Continue reading “WordPress 2.8”

WordPress 2.7.1

WordPress 2.7.1, minangka rilisan pamulasaraan munggaran WordPress versi 2.7, parantos sayogi. Anjeun tiasa ngiwarikeun instalan WordPress anjeun sacara otomatis ngalangkungan pidangan Pakakas > Ronjatkeun dina kaca admin, atanapi unjal langsung epakanana lajeng instalkeun sacara manual.

Kanggo ningal naon waé anu parantos dilereskeun dina ieu vérsi, tiasa diparios dina daptaran list of fixed tickets, seueurna aya 68 tiket, atanapi tingal daptaran parobihan kumplitna ti WordPress 2.7 ka 2.7.1. Naha basa Sunda janten lemes?

WordPress 2.7 “Coltrane”

Pamustunganana, WordPress Vérsi 2.7 nu dianti-anti ti kamari didago-dago ti bareto tur geus jadi bahan paguneman balaréa, kocap jadi sabiwir hiji méh di unggal lelewek jeung wewengkon tempat-tempat jarah di dunya loka, nu nembrak atawa nu nyumput, kiwari geus bisa anjeun unjal. Gémbolan basa Inggrisna dirilis leuwih ti heula tur ti dieu tempat anjeun ngunjal gémbolana dina basa Sunda. Ngaran “Coltrane” minangka pangajén kuring saréréa pikeun John Coltrane. Continue reading “WordPress 2.7 “Coltrane””

Bakal Rilisan Munggaran WordPress 2.7

Bakal rilisan WordPress 2.7 maké basa Sunda bisa anjeun undeur. Mun anjeun kungsi ngagunakeun pérsi Beta, anjeun bisa ngaronjatkeun sacara otomatis tina pidangan pakakas dina kaca admin anjeun. Pon kitu, lantaran tacan dibéré kamampuh kana pérsi lokal, ronjatan otomatis baris ngagunakeun basa Inggris. Téma bakuna ogé bisa kalindih ku nu anyar, nu maké basa Inggris. Anjeun bisa ngilukeun atawa ngaganti berkas tarjamahana tina diréktori tangkal dina goah raramat subpérsi lokal WordPress basa Sunda, nu mangrupa ropéaan pangahirna. Kamampuh ronjatan otomatis WordPress lokal bisa digunakeun sanggeus pérsi ajeg 2.7 nu baris tumerap kana sakur basa nu mibanda situs lokal WordPress.org.

Saméméh WordPress 2.7 pérsi ajeg sarta sanggeus tilu pérsi Beta dirilis tur ditumbu ku ieu pérsi RC, kamari ieu geus dipiheulaan ku dirilisna pérsi ajeg 2.6.5. Éta pérsi téh minangka ropéaan tuluyan tina pérsi 2.6.3 bari ngaliwatkeun 2.6.4 anu mémang moal kungsi aya. Hama nu kapanggih tur dibebenah pangpangna ngeunaan éksploitasi XSS nu népaan juruladén virtual dumasar IP dina Apache 2x di sagigireun tilu kasakit leutik séjéna. Anjeun ogé bisa ngundeur gémbolan éta pérsi atawa saukur ngilukeun berkas feed.php sarta version.php dina map wp-includes kana pérsi 2.6.3 nu dipibanda.

WordPress 2.7 Beta 3

Aya maksud ngetés WordPress 2.7 Beta 3 pérsi lokal Sunda? Mangga undeur ayeuna. Sakumaha biasa, mun anjeun geus mibanda pérsi 2.7 beta saméméhna, anjeun bisa langsung ngaronjatkeun kana ieu pérsi tina pidangan Pakakas -> Kiwarikeun, laju tuturkeun paréntah Ki WordPress satuluyna.

Sakalian ngalalanyahan WordPress 2.7 pérsi ajegna, anjeun bisa milu mariksa tarjamahan ieu pérsi. Mun sakirana aya nu perlu dibebenah, anjeun bisa langsung méré laporan ka kuring. Catetan anjeun bisa ditunda di situs pribadi pangrumat WordPress Sunda atawa ditepikeun ka Lawungan Rojongan. Sakur laporan nu katarima baris jadi bahan tinimbangan keur mérésan pérsi ajegna engké.

Mun anjeun hayang mikanyaho naon baé nu geus dibebenah dina ieu pérsi, anjeun bisa muka catetana di blog pamekaran WordPress.org. Anjeun nimu bug? Mangga laporkeun!