Pituduh Nginstal

  • Bahékeun (unzip) gémbolan WordPress Sunda nu meunang ngundeur. Hasilna baris ngajirim map wordpress kalawan map-map anak sarta berkas-berkas di jerona.
  • Ciptakeun databés pikeun WordPress dina juruladén wéb anjeun sarta pamaké MySQL anu mibanda wewenang aksés jeung ngalakukeun parobahan kana éta databés.
  • Buka berkas wp-config-sample.php maké pangropéa téksu, laju eusian ku inpormasi sambungan databés anjeun.
  • Teundeun éta berkas jadi wp-config.php.
  • Unggahkeun kabéh berkas kalawan teu ngilukeun map indungna (wordpress) kana juruladén wéb anjeun; bisa kana diréktori akar domaina atawa kana subdiréktori nu husus dijieun ku anjeun.
  • Buka alamat http://"ngarandomain"/wp-admin/install.php maké panyaba internét mun anjeun ngunggahkeun berkasna kana diréktori akar domain, atawa http://"ngarandomain/diréktorihusus"/wp-admin/install.php mun anjeun ngunggahkeuna kana subdiréktori nu husus dijieun ku anjeun.
  • Tuturkeun skrip instalan satuluyna nu baris ngajugjugkeun anjeun ka kaca asup log. Kahadé catetkeun sandikecap nu husus dibikeun ka anjeun dina ieu prosés instalasi. Leuwih Jembar »