Unjalan

Rilisan ajeg WordPress anu pangahirna sayogi dina dua wanda anu tiasa anjeun unjal tina tombol panumbu anu nembrak di palih tengen anjeun. Anjeun ogé tiasa maluruh wanda séjén atanapi vérsi anu langkung lawas. Upami kagungan maksad nyobian vérsi henteu ajeg, sumangga anjogan kaca Vérsi Beta & RC.

Di handap ieu minangka pituduh singget nginstalkeun WordPress. Kanggo mikaweruh tatacara anu langkung jembar, sumangga buka kaca ieu. Upami anjeun parantos kagungan instalan WordPress sarta palay ngadeudeulkeun basa Sunda tanpa kedah ngunjal ieu vérsi (lokal), anjeun tiasa nguningaan catetan WordPress Maké Basa Kuring. Mun anjeun aya maksud ngaronjatkeun instalan WordPress kana vérsi anu langkung énggal, anjeun tiasa ngilo catetan Ngaronjatkeun Instalan WordPress.