WordPress.org

News

WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan

WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan


Pada maphum, bulan-bulan katompérnakeun ieu, kuring saparakanca keur soson-soson migawé rarangkén-rarangkén anyar pikeun vérsi 2.9, sarta satékah polah keur nyieun tarékah sangkan WordPress salawasna mibanda kaamanan anu leuwih tohaga. Dina ieu proses, aya sawatara parobahan kaamanan penting anu geus kapigawé tur nurutkeun kuring saréréa kacida hadéna saupama dicumponkeun kana dahan vérsi 2.8.

Kiwarian penting dina ieu vérsi nyaéta:

  • Ngabebenah serangan Trackback Denial-of-Service anu dina waktu-waktu ieu mindeng katohyan.
  • Miceun aréa dina kodé, kodé php dina variabel dibebenah deui.
  • Mutihkeun kamampuh pangunggah berkas pikeun sakabéh pamaké, kaasup pikeun Admin.
  • Ngécagkeun atawa mangsiunkeun dua pangimpor data Tag tina plugin heubeul.

Kuring saparakanca nyarankeun sangkan sakur situs dikiwarikeun kana ieu vérsi geusan mastikeun jaminan kaamanan anu leuwih hadé.

Bisi aya kahariwang situs anjeun geus katépaan ku serangan-serangan anu kiwari keur maceuh-maceuhna nyaliara, tur anjeun aya maksud geusan meresihan tapak-tapakna, kuring nyarankeun sangkan anjeun ngagunakeun Panyungsi Eksploitasi WordPress. Ieu plugin baris ngaroris tur maluruh sakur perkara anu nyurigakeun dina berkas-berkas situs jeung tabel-tabel tulisan sarta pairan databés anjeun. Ieu plugin ogé mariksa ngaran-ngaran berkas plugin boh bisi aya anu teu ilahar, sabangsaning cakcak bodas jeung taleus ateul.

Mamanawian aya maksad ngilo plugin anu kasebat, sumangga tuturkeun ieu panuduh jalan, jung!

One response to “WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan”

  1. […] WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan […]

Kantunkeun Balesan