WordPress.org

News

Month: Oktober 2009

WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan

Month: Oktober 2009

  • WordPress 2.8.5, Nyampurnakeun Kaamanan

    Pada maphum, bulan-bulan katompérnakeun ieu, kuring saparakanca keur soson-soson migawé rarangkén-rarangkén anyar pikeun vérsi 2.9, sarta satékah polah keur nyieun tarékah sangkan WordPress salawasna mibanda kaamanan anu leuwih tohaga. Dina ieu proses, aya sawatara parobahan kaamanan penting anu geus kapigawé tur nurutkeun kuring saréréa kacida hadéna saupama dicumponkeun kana dahan vérsi 2.8. Kiwarian penting dina…

    Read Post