WordPress 2.8.1

WordPress 2.8.1 ngabebenah loba hama sarta mageuhan tulak kaamanan pikeun kaca admin plugin. Talatah ti Core Serurity Technologies yén kaca admin anu ditambahkeun ku sawatara plugin téh bisa ditoong ku pamaké deungeun anu ngalantarankeun informasina bisa dirogahala. Mémang henteu sakumna plugin kakeunaan ku ieu panyakit. Pon kitu, pikeun kapentingan kaamanan, kuring saparakanca nyarankeun sangkan anjeun ngaronjatkeun kana 2.8.1.

Sakumna parobahan atawa ronjatan dina ieu vérsi bisa diilo di track WordPress.org.

1 thoughts on “WordPress 2.8.1

Komén ditutup.